Powstanie styczniowe

 

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania?

Czytaj więcej...

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim 1

 Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Czytaj więcej...

Rabacja

 Po klęsce

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Czytaj więcej...

Powstanie listopadowe-test

 Powstanie listopadowe

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Czytaj więcej...

Wojny perskie

 Wojny perskie

 

 

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Czytaj więcej...

Podboje Aleksanda Macedońskiego

Podboje Aleksandra Wielkiego

Czytaj więcej...

Połącz postacie z wydarzeniami

Dopisz

Czytaj więcej...

Przyczyny i skutki Powstania Listopadowego 1

Wskaż

Czytaj więcej...