Biografia Karola Wielkiego

 

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.

Czytaj więcej...

Polacy po Powstaniu Styczniowym

Uzupełni zdania z lukami

Czytaj więcej...

Kultura przełomu-krzyżówka

Rozwiąż krzyżówkę

Czytaj więcej...

Akt 5 listopada

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.

Czytaj więcej...

Starożytny Rzym - krzyżówka

Praca domowa dla klas I Odczytaj hasło:17,10,15,4,10 G,I,13,10

Czytaj więcej...

Przyczyny upadku cesarstwa Zachodniorzymskiego

 

Kryzys i upadek cesarstwa rzymskiego

Czytaj więcej...

Koniec świata starożytnego

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Czytaj więcej...

Ekspansja kolonialna

 

Odpowiedz na pytania

Czytaj więcej...