Rzeczpospolita Obojga Narodów

Uzupełni

puste kratki odpowiednimi pojęciami.

StartUp()

Unia Lubelska

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Za panowania Zygmunta Augusta toczyliśmy wojnę o (1563-1570). W wyniku tej wojny Szwecja otrzymała Estonię, Polska, a Dania wyspy na Bałtyku. Zygmunt August przewidując brak potomka i rozpad państwa polsko-litewskiego postanowił doprowadzić do zawarcia Do podpisania unii doszło w roku w Lublinie. Na jej mocy Litwę i Polskę łączyły:
- wspólny sejm i senat,
- osoba króla,
- wspólna polityka zagraniczna,
- wspólna waluta.
Osobne zostały:
- urzędy,
- polityka wewnętrzna.
Skutkiem zawracia Unii było powiększenie terytorium ( tyś km2) i zwiększenie ludności do . Nastąpiła polonizacja szlachty litewskiej.