Zjednoczenie Włoch 1

Zaznacz

 Prawda czy Fałsz

 

Premierem rządu Piemontu w okresie zjednoczenia

Włoch był Camillo Caavour.

Wyprawa” tysiąca czerwonych koszul” miała za

zadanie opanowanie Wenecji.

Stolicą zjednoczonych Włoch w roku 1871 został

Turyn.

Czerwony krzyż powstał po bitwie pod Solferino.

W roku 1866 Włochy przystąpiły do wojny z Austrią

po stronie Prus.

W okresie zjednoczenia w Piemoncie rządził Wiktor

Emanuel IV