Wojny perskie

 Wojny perskie

 

 

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

 

Większość nieprzyjacielskich okrętów pod Salaminą zatopiono. A przecież Persowie okazali się w owym dniu bardzo dzielni, bo wszyscy wytężali swe siły z obawy przed Kserksesem, każdy też sądził, że król na niego będzie patrzył.

W walce padło wielu znacznych Persów i ich sprzymierzeńców, z Hellenów zaś tylko garstka. Albowiem umieli pływać, więc ci, których okręty zniszczono, o ile nie polegli w walce wręcz, przepłynęli na Salaminę. Natomiast barbarzyńcy, nieumiejący pływać, masowo ginęli w morzu. Skoro pierwsze ich okręty zwróciły się do ucieczki, wówczas przeważnie ulegały zagładzie: ci bowiem, co byli ustawieni z tyłu, wpadali swymi okrętami na uciekające.

Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e.

 

1. Z zacytowanego fragmentu wynika, że jego autor:

a) popierał Persów

b) popierał Greków

c) był biografem Kserksesa

d) był wobec tego konfliktu neutralny

 

2. Czym Herodot tłumaczy postawę Persów w czasie bitwy?

a) lekceważeniem Greków

b) strachem przed Kserksesem

c) wiarą, że w tej bitwie zwyciężą

d) obawą przed możliwą przegraną

 

3. Jaka była przyczyna niewielkiej liczby zabitych po stronie greckiej?

a) Grecy potrafili pływać.

b) Persowie uciekli z pola walki na początku bitwy.

c) Persowie nie zdołali zniszczyć żadnego okrętu greckiego.

d) W czasie bitwy Grecy unikali bezpośredniego starcia z Persami.

 

4. Co było powodem zatopienia większości okrętów perskich?

a) chaos w szykach perskich

b) przewaga liczebna okrętów greckich

c) staranowanie okrętów perskich przez okręty greckie

d) wpadanie uciekających okrętów perskich na mieliznę