Polacy po Powstaniu Styczniowym

Uzupełni zdania z lukami

 

Polacy po Powstaniu Styczniowym

 

Uzupełni luki w zdaniach o restrykcjach wobec Polaków w Prusach.
Zakaz używania języka polskiego na spotkaniach publicznych jeżeli Polacy stanowili mniej niż 60% to  .
Wysiedlanie Polaków nielegalnie przebywających w Prusach to .
Niemiecki Związek Kresów Wschodnich to .
Protest rodziców i dzieci przeciw odmawianiu modlitwy w szkole po niemiecku miał miejsce we .
Wspieranie niemieckiego osadnictwa na ziemiach polskich miała na celu .
Symbolem walki z germanizacją był Michał i jego wóz cyrkowy.