Demokratyczne Ateny

W miejsce kratek wstaw wyrazy

 

pytania i odpowiedzi-Demokratyczne Ateny

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

W V w.p.n.e strategiem w Atenach był- .
Na wzgórzach nad Atenami był- .
Ateny były połączone murami z portem w - .
Wszyscy wolni mieszkańcy Aten mieli prawo brać udział w
Zgromadzenie Ludowe decydowało o najważniejszych sprawach w Atenach np:
o wypowiedzeniu lub zawarciu .
Ustrój Aten to