POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW-powtórzenie

Lekcja zawiera prezentację z zadaniami do samodzielnego wykonania z działu "Polska Pierwszych Piastów"

 

Czytaj więcej...

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z II PÓŁROCZA

Prezentacja zawiera najważniejsze fakty z historii Starożytnego Rzymu i Wczesnego Średniowiecza

Czytaj więcej...

PANOWANIE BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO


 

 

 

 

Notatka w formie mapy myślowej.

 

Czytaj więcej...

KRYZYS I ODBUDOWA PAŃSTWA PIASTÓW

 Po śmierci Bolesław Chrobrego władzę w Polsce obejmuje Mieszko II

Czytaj więcej...

PAŃSTWO BOLESŁAWA CHROBREGO

Bolesław Chrobry przejmuje władzę po swoim ojcu Mieszku I . 

Czytaj więcej...

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Na ziemiach polskich miedzy Odrą i Bugiem zamieszkiwały takie plemiona jak :Polanie,Wiślanie ,Pomorzanie, Mazowszanie, Dziadoszanie i inne . 

Czytaj więcej...

KIEDY POWSTAŁA OSADA W BISKUPINIE-ciekawostki

Prezentacja zawiera filmy związane z Biskupinem

Czytaj więcej...

PRADZIEJE ZIEM POLSKICH

Pierwsi ludzie pojawili się na ziemiach polskich 500 tyś. lat temu .

Czytaj więcej...

POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA- powtórzenie

Ten temat  zawiera  prezentację z zadaniami  do wykonania na powtórzeniu wiadomości z działu "Początki średniowiecza".

Czytaj więcej...

MIĘDZY PAPIESTWEM A CESARSTWEM

Inwestytura czyli nadawanie stanowisk kościelnych wraz ze znacznymi dobrami ziemskimi doprowadziło do tego że duchowni byli bardziej zainteresowani sprawami doczesnymi niz sprawami koscioła .

Czytaj więcej...

SŁOWIANIE I WĘGRZY

Po wędrówce ludów Słowianie osiedlili się w Europie środkowej, wschodniej i południowej . Posługiwali się podobnym językiem,mieli podobne obyczaje i wierzenia.

Czytaj więcej...

NAJAZDY NORMANÓW

Skandynawia była zamieszkiwana przez wiele ludów m.in Normanów ,później zwanych Wikingami.

Czytaj więcej...

RZESZA OTTONÓW

W roku 843 w Verdun dokonano podziału państwa Karola Wielkiego na trzy niezależne królestwa.

Czytaj więcej...