POCZĄTKI RZYMU

Starożytny Rzym leżał na Półwyspie Apenińskim . Według legendy założycielami tego miasta byli Remus i Romulus,których wykarmiła wilczyca. 

Czytaj więcej...

ANTYCZNA GRECJA -powtórzenie

Zawiera zadania do samodzielnego wykonania.

Czytaj więcej...

PODBOJE ALEKSANDRA MACEDOŃSKIEGO

W V w p.n.e po zwycięstwie nad Persami Ateny chcąc wzmocnić swoją pozycję założyły Związek Morski ,którego celem było wzmocnienie floty greckiej i ostateczne zwycięstwo nad Persami. 

Czytaj więcej...

FILOZOFOWIE I WYNALAZCY

W starożytnej Grecji bardzo popularna dziedziną nauki była filozofia.

Czytaj więcej...

KULTURA STAROŻYTNEJ GRECJI

Każdego roku w święto ku czci boga Dionizosa wystawiano sztuki teatralne. Z czasem widowiska straciły swój religijny charakter.

Czytaj więcej...

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

Grecy dużą wagę przykładali do rozwoju fizycznego ,dlatego w miastach były wydzielone miejsca gdzie można było uprawiać ćwiczenia fizyczne( gimnazjony).

Czytaj więcej...

WIERZENIA STAROŻYTNYCH GREKÓW

Grecy jak większość ludów starożytnych była politeistami. Wierzyła w istnienie wielu bogów. Bogowie przedstawiani byli jako ludzie nigdy nie starzejący się i nieśmiartelni.

Czytaj więcej...

WOJNY PERSKIE

W roku 490 p.n.e wojska perskie najechały Grecję. Była to zemsta za pomoc Aten dla zbuntowanych kolonii greckich wczesniej zajętych przez Persów.

Czytaj więcej...

W STAROŻYTNEJ SPARCIE

Starożytna Sparta leżała na półwyspie Peloponez. Spartanie budowę swego polis rozpoczęli w VII w p. n.e podbijając ziemię sąsiadów. Głównym celem każdego Spartanina była służba wojskowa.

Czytaj więcej...

DEMOKRATYCZNE ATENY

W Starożytności Ateny należały do jednych z największych polis w Grecji. Za legendarnego założyciela uważano Tezeusza. W tym mieście panował ustrój zwany demokracją czyli rządy ludu.

Czytaj więcej...

ŚWIAT HELLENÓW

Grecja leży na Półwyspie Bałkańskim i jest otoczona morzami Jońskim,Egejskim i Kreteńskim. Rozwój cywilizacji został zapoczątkowany w II tysiącleciu po przybyciu na półwysep grup ludności. Najstarsze kultury greckie to kultura minojska i mykeńska.

Czytaj więcej...

POCZĄTKI CYWILIZACJI -powtórzenie

Prezentacja zawiera zadania z działu I "Początki cywilizacji" dla klasy I

Czytaj więcej...

OD RYSUNKÓW NASKALNYCH DO ALFABETU

Przekazywanie informacji miedzy ludźmi rozpoczęło się od przekazów ustnych, później zapisywanych przez ludzi pierwotnych na ścianach jaskiń.

Czytaj więcej...