POCZĄTKI RZYMU

Starożytny Rzym leżał na Półwyspie Apenińskim . Według legendy założycielami tego miasta byli Remus i Romulus,których wykarmiła wilczyca. 

Został on założony w roku 753 p.n.e na siedmu wzgórzach. Pierwszym królem był Romulus ,a ostatnim który został wypędzony Tarkwiniusz Pyszny. Od roku 509 p.n.e Rzym był republiką. Społeczeństwo Rzymu składało się z trzech warstw społecznych: patrycjusze ,plebejusze i niewolnicy. Przez V i IV w p.n.e Rzymianie podbijali sąsiednie plemiona aż opanowali cały półwysep.