REPUBLIKA RZYMSKA

W roku 509 został obalony król i ogłoszono republikę . Wszystkie projekty ustaw zatwierdzało Zgromadzenie Ludowe. Rolę doradcza pełnił senat w którym zasiadało 300 szanowanych obywateli Rzymu.

 Władzę w Rzymie sprawowali następujący urzędnicy: dyktatorzy,konsulowie,pretorzy,cenzorzy,kwestorzy, edylowie i niźsi urzędnicy. O interesy plebejuszy dbali Trybuni Ludowi,którzy mieli prawo veta w stosunku do decyzji wszystkich urzędników.