CESARSTWO RZYMSKIE

Po krwawych latach wojen domowych z których zwycięsko wyszedł Oktawian ,nastał czas pokoju . Oktawian nie przyjął tytułu królweskiego lecz miał decydujący wpływ na na wszystkie decyzje urzędów. Nosił tytuł pryncypata.

Oktawian przyjmuje tytuł cezara- w pózniejszym czasie od imienia Cezara będzie pochodził tytuł cesarza. W I i II wieku ne Cesarstwo Rzymskie dokonuje licznych podbojów . W efekcie wszystkiw wybrzeża Morza Śródziemnego są pod panowaniem Rzymian.W tak rozległym państwie ważną rol odgrywa komunikacja . Rzym zasłynął z budowy doskonałych dróg. nastepujw romanizacja prowincji . Wieli obcokrajowców przyjmuje kulture ,wierzenia i obyczaje Rzymian.

l

 LINK DO TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO

LINK DO TESTU

LINK DO PYTAŃ KONTROLNYCH