BIZANCJUM

Działania podejmowane przez cesarzy bizantyjskich spowodowały skierowanie najazdów plemion barbarzyńskich na Cesarstwo Zachodniorzymskie.

W VI wieku za panowania Justyniana Wielkiego doszło do wzmocnienia państwa i podboju wielu prowincji dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Podbito Afrykę Północną, Hiszpanie i Italie. Jednak po śmierci Justyniana zdobyte prowincje zostały podbite przez plemiona barbarzyńskie. W wyniku podziału cesarstwa podzielony został kościół . Powstał zalążek kościoła prawosławnego i kościół zachodni nad którym zwierzchność sprawował papież w Rzymie.

LINK DO TESTU