PAŃSTWO FRANKÓW

W V wieku silną pozycję w Europie Zachodniej zajmują Frankowie ,którymi rządzi Chlodwig.Dzięki przyjęciu chrztu Chlodwig uzyskuje poparcie papieża w walce ze swoimi wrogami.

 Potomkowie Chlodwiga nie byli już tak znakomitymi wodzami, a władzę w ich państwie sprawowali urzędnicy zwani majordomusami. Od VII wieku ten urząd sprawowali człownkowie rodziny Karolingów.Majordomus Pepin Krótki odebrał władzę ostatniemu z Merowingów i sam został królem. Jego władzę uznaje papież. Szczyt potegi państwa Franków przypada na panowanie Karola Wielkiego. Przeprowadził on wiele reform wzmacniających państwo , a w roku 800 został koronowany na cesarza.

LINK DO TESTU

TEKST ŹRÓDŁOWY

ĆWICZENIE

PRAWDA czy FAŁSZ