SŁOWIANIE I WĘGRZY

Po wędrówce ludów Słowianie osiedlili się w Europie środkowej, wschodniej i południowej . Posługiwali się podobnym językiem,mieli podobne obyczaje i wierzenia.

 W VII w powstaje pierwsze państwo słowiańskie Państwo Samona. W IX wiieku istniało Państwo Wielkomorawskie w którym prowadzili misje Cyryl i Metody twórcy alfabetu słowiańskiego głagolicy. Księstwo Kijowskie założone przez Normanów swój największy rozkwit ma za panowania Włodzimierza Wielkiego,który przyjął chrzest od Bizancjum. Wegrzy po przegranej wojnie z Ottonem I zakładają państwo na nizinie Panońskiej . W roku 1001 Stefan I koronował się na króla.

L

 LINK DO TESTU