W EGIPCIE FARAONÓW

Egipt leży nad Nilem jest otoczony pustyniami tylko wąski pasek ziemi wzdłuż Nilu jest wykorzystywany do uprawy. Coroczne wylewy Nilu użyźniały pola i je nawadniały.

Właścicielem całej ziemi w Egipcie był Faraon. Był uważany za syna boga Re i na jego rozkazy czekał tysiące niewolników,chłopów, urzędników i żołnierzy. Najlepiej wykształconymi ludźmi w Egipcie byli kapłani. Znali oni podstawy matematyki,astronomii i medycyny. Urzędnicy nadzorowali czyszczenie kanałów i budowę piramid.Sporządzali spisy ludności i prowadzili rachunki.