DEMOKRATYCZNE ATENY

W Starożytności Ateny należały do jednych z największych polis w Grecji. Za legendarnego założyciela uważano Tezeusza. W tym mieście panował ustrój zwany demokracją czyli rządy ludu.

 Ateny największy swój rozwój zanotowały w V w.p.n.e gdy rządy sprawował Perykles Wszyscy wolni obywatele Aten (mężczyźni) tworzyli Zgromadzenie ludowe (eklezja) . Decydowało ono o najważniejszych sprawach miasta.Zgromadzenie ludowe zbierało się na Agorze (rynek). Obok Agory do ważnych miejsc w Atenach należał Akropol.

 

LINK DO ĆWICZENIA

TEKST ŹRÓDŁOWY

LINK DO GRY ( MILIONERZY)