W STAROŻYTNEJ SPARCIE

Starożytna Sparta leżała na półwyspie Peloponez. Spartanie budowę swego polis rozpoczęli w VII w p. n.e podbijając ziemię sąsiadów. Głównym celem każdego Spartanina była służba wojskowa.

 Państwo przejmowało od rodziców obowiązki wychowania chłopca.Wszystkie działania miały jeden cel-stworzenie dobrego wojownika.W Sparcie władzę sprawowała rada starszych Geruzja złożona z 28 Spartan mających powyżej 60 lat życia. Na czele armii stało dwóch królów ,w czasie pokoju dużę władzę posiadali eforzy (urzędnicy).