WIEK WOJEN -powtórzenie

Prezentacja zawiera zadania na powtórzenie z działu " WIEK WOJEN"

Czytaj więcej...

KULTURA BAROKU I SARMATYZMU

Barok rozpoczyna sie we Włoszech  u schyłku XVI w

Czytaj więcej...

POTOP SZWEDZKI

W roku 1655 na terytorium Rzeczpospolitej wkroczyły wojska szwedzkie. Pretekstem do wojny stało się używanie przez Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji. Wojska szwedzkie opanowały znaczna część Rzeczpospolitej, król schronił się na Śląsk

Czytaj więcej...

KRYZYS RZECZPOSPOLITEJ

Jan Kazimirz chcąc wzmocnić pozycję króla w Rzeczpospolitej chciał przeprowadzić wybór swego nastepcy metodą vivente rege.

Czytaj więcej...

POWSTANIE KOZACKIE NA UKRAINIE

W roku 1648 wybucha powstanie kozackie na Ukrainie .Główne przyczyny wybuchu tego powstania to:

-Nie uregulowana sprawa rejestru kozaków

-Zmuszanie kozaków do odrabiania pańszczyzny

KONFLIKTY Z ROSJĄ I TURCJĄ

Pod koniec XVI wieku w Rosji władzę przejmuje Borys Godunow,który prawdopodobnie wydaje rozkaz zgładzenie najmłodszego syna Iwana IV Groźnego Dymitra. Z czasem na dworach polskich możnowładców zaczynają pojawiać się ludzie podający się za cudownie ocalałego Dymitra.

Czytaj więcej...

POCZĄTKI PANOWANIA WAZÓW

Po nagłej śmierci Stefana Batorego została dokonana podwójna elekcja . Jeden z kandydatów Maksymilian Habsburg chciał zająć Kraków ,lecz po nieudanej próbie kieruje się na Śląsk gdzie zostaje pokonany przez polski pościg w bitwie pod Byczyną(1588) . 

Czytaj więcej...

MONARCHIA ABSOLUTNA WE FRANCJI

W roku 1610 władzę we Francji objął Ludwik XIII na stanowisko pierwszego ministra powołał on kardynała Armanda Richelieu,który wprowadził liczne reformy wzmacniające władzę królewską i państwo. Po śmierci króla Ludwika XIII władzę obejmuje jego 5-cio letni syn Ludwik XIV . 

Czytaj więcej...

ANGIELSKA MONARCHIA PARLAMENTARNA

W XVI wieku w Anglii istniał parlament dwuizbowy: Izba Lordów i Izba Gmin. Ograniczenie roli parlamentu rozpoczęło się za panowania Karola I.
Nieudolna polityka króla doprowadziła do wojny domowej w 1642 roku.W 1645 Cromwell pokonał siły królewskie, a w cztery lata później król został skazany na śmierć i wyrok wykonano.

Czytaj więcej...

RZECZPOSPOLITA W XVI w -powtórzenie

Prezentacja zawiera zadania do wykonania na powtórzenie działu " Rzeczpospolita w XVI w

Czytaj więcej...

PIERWSI KRÓLOWIE ELEKCYJNI

W roku 1572 umiera ostatni król z dynastii Jagiellonów. Nastąpił okres bezkrólewia w którym zawiązano konfederację dla utrzymania porządku w kraju. Na interreksa powołano Biskupa Uchańskiego

Czytaj więcej...

KRAJ WIELU WYZNAŃ

W XVI wieku w Rzeczpospolitej pojawiły się dwa wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm. Bardzo radykalny odłam stanowili Bracia Polscy. Słynęli oni z dosłownej interpretacji Ewangelii.

Czytaj więcej...

KULTURA RENESANSU W POLSCE

Okres panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta w Polsce jest zwany złotym wiekiem. Rozwój gospodarczy i podniesienie stopy życiowej  mieszkańców Rzeczpospolitej sprzyjało wyjazdom do innych krajów.

Czytaj więcej...