W CIENIU KOŚCIOŁÓW I ZAMKÓW

Na początku średniowiecza artyści zachodnioeuropejscy czerpali wzory z z dzieł bizantyjski i rzymskich.

 powstał styl który nosi nazwę romański od łacińskiego słowa romanus czyli rzymski. główne cechy tego stylu to:


Kościół św Andrzeja w
Krakowie
Kościół Mariacki w Krakowie
 • budowle znoszono z ociosanych bloków kamiennych spajanych zaprawą wapienną
 • tworzono łuki i sklepienia-sklepienia kolebkowe
 • tworzono portale-ozdobne obramowanie drzwi
 • były budowane na planie krzyża
 • prezbiterum było skierowane na wschód
 • posiadały małe okna
 • miały grube mury
 • pełniły rolę obronną  
 • posiadały absydy      W XIII wieku we Francji powstał nowy styl zwany gotykiem od francuskiego słowa gothiqie czyli gocki barbarzyński Główne cechy tego stylu to:do budowy używano kamienia i cegły

 • kościoły były przestronne 
 • posiadały strzeliste wieże
 • przy ścianach były przypory
 • posiadały gwiaździste sklepienia,witraże w oknach,rzeźbione i malowane ołtarze
do dzieł sztuki możemy także zaliczyć książki bogato zdobione inicjałami (inicjał to pierwsza litera każdego rozdziału) oraz miniaturami (rysunki przedstawiające sceny biblijne) .