EUROPA ZACHODNIA W XIV I XV WIEKU

 W średniowieczu w Europie wybuchła epidemia dżumy. ta choroba była zwana czarną śmiercią. Zarazki zostały przeniesione z Azji przez karawany kupieckie , a w Europie przenoszone przez szczury i pchły na nich żerujące.

 Rozszerzaniu się zarazy sprzyjały brud,ciasne i zatłoczone miasta ,złe odżywianie,brak higieny. największa epidemia wybuchła w roku 1347  trwała cztery lata i zmarło wtedy 20 milionów ludzi.
         W latach 1337 wybuchła najdłuższa wojną zwana wojną stuletnia toczona między Anglią i Francja i panowanie we Francji zakończyła się zwycięstwem Francji w roku 1453. Wojna stuletnia spowodowała wybuch wielu powstań i buntów nie tylko we Francji i Anglii , ale także wojny religijne w Czechach. Jan Hus wystąpił przeciw kościołowi. Jego uwięzienie a potem spalenie na stosie w roku 1415 rozpoczęło wojnę  zakończoną w roku 1434.