NOWE WYZNANIA W EUROPIE

Symonia , nepotyzm ,sprzedaż odpustów stało się przyczyna wystąpienia Marcina Lutra w roku 1517. Na drzwiach katedry w Wittenberdze przybił on 95 tez czyli swoich postulatów.

 Wystąpienie Lutra zostało potępione przez Kościół, jednak także znalazło wielu zwolenników. Wybuchły wojny religijne zakończone pokojem w Augsburgu w roku 1555 . Warunkiem tego pokoju był podział Niemiec na część katolicką i protestancką wg zasady " Czyja władza tego religia"
W Europie powstają też inne wyznania W Szwajcarii Kalwinizm  w Anglii Anglikanizm.
W wyniku reformacji powstała nowe państwo Republika Zjednoczonych Prowincji (dzisiejsza Holandia) i zaistniał konflikt we Francji czego wynikiem była Noc św. Bartłomieja.