CZASY ZYGMUNTA STAREGO


Na przełomie XV i XVI wieku Jagiellonowie rządzili w Polsce ,na Litwie ,w Czechach i na Węgrzech.Każde z rządzonych przez nich państw miało inne problemy.

Pretensje Habsburgów do tronu węgierskiego i możliwość zawarcia przez nich sojuszu z Krzyżakami zmusił władców Polski i Węgier do zawarcia w roku 1515 układu z cesarzem . Wywołana przez Krzyżaków wojna z Rzeczpospolitą zakończona ich klęską doprowadziła do Hołdu Pruskiego (1525).   
Zagrożenie Litwy ze strony Moskwy (wojny 1507,1512) zmuszają Zygmunta Starego do zaangażowania się w ten konflikt. Połączone siły polsko -litewskie pokonały pod Orszą 1514 r wojsko moskiewskie. Konflikt zakończył się w roku 1532 stratą ziem wcześniej zajętych przez Moskwę.