KRAJ WIELU WYZNAŃ

W XVI wieku w Rzeczpospolitej pojawiły się dwa wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm. Bardzo radykalny odłam stanowili Bracia Polscy. Słynęli oni z dosłownej interpretacji Ewangelii.

1573 podpisano konfederacje warszawską która zapewniała równo uprawnienie innowiercom. Sukcesem kontrreformacji było podpisanie Unii Brzeskiej (1596) i powstanie Kościoła Unickiego. ;)