PIERWSI KRÓLOWIE ELEKCYJNI

W roku 1572 umiera ostatni król z dynastii Jagiellonów. Nastąpił okres bezkrólewia w którym zawiązano konfederację dla utrzymania porządku w kraju. Na interreksa powołano Biskupa Uchańskiego

. W czasie pierwszej elekcji wybrano Henryka Walezego, który po roku rządzenia uciekł do Francji. Przy wyborze powstawały dwa dokumenty : artykuły henrykowskie, i pacta conventa. Drugim królem elekcyjnym został wybrany Stefan Batory. Prowadził on wojnę z Moskwą  zakończoną rozejmem w Jamie Zapolskiej w 1582 roku.