ZJEDNOCZENIE WŁOCH

W XIX wieku Włochy składały się z licznych państw najważniejsze z nich to Królestwo Obojga Sycylii i Królestwo Sardynii czyli Piemont.

 W Piemoncie rządził Król Wiktor Emanuel II . Państwo było uporządkowane pod względem finansowym ,popierało rozwój rolnictwa przemysłu i handel.Piemont brał czynny udział w polityce europejskiej.Istniały dwie koncepcje zjednoczenia Włoch:

  • Zjednoczenie północnej części z Piemontem na czele ( Cavour)
  • Rewolucja ogólno- krajowa  (Garibaldi)

Podpisanie traktatu z Francją doprowadziło do wybuchu wojny z Austria w wyniku której przyłączono do Piemontu Lombardię.W maju 1860 roku zorganizowano " Marsz tysiąca czerwonych koszul" Garibaldi z tysiącem ochotników wylądował na Sycylii ,opanował wyspę i przeprawił się na kontynent. Dotarł do Neapolu ,gdzie spotkał się z wojakami Piemontu. tak dokonało się zjednoczenie Włoch. W roku 1866 do Włoch została przyłączona Wenecja ( w wyniku wojny prusko-austriackiej) , a w 1870 przyłączono Rzym ( w wyniku wojny francusko-pruskiej). W rok później staje się stolicą Włoch.