ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

W latach 1806-1815 kraje niemieckie były zrzeszone w Związku Reńskim. Po kongresie wiedeńskim powstał Związek Niemiecki w którym przewodziła Austria.

 W 1834 powstaje Niemiecki Związek Celny zrzeszający 18 państwa niemieckich na czele z Prusami. W Niemczech istniały dwie koncepcje zjednoczenia

 

  • Małe Niemcy koncepcja lansowana przez Prusy- Niemcy obejmują tylko terytorium zamieszkałe przez Niemców
  • Wielkie Niemcy- terytorium przyszłego państwa to oprócz terytorium zamieszkałe przez Niemców również tereny cesarstwa Austriackiego zamieszkał przez inne nacje narodowe                                                          

W roku 1864 wybucha wojna z Danią pretekstem są sporne tereny Szlezwiku i Holsztynu. W wojnie zwyciężają państwa niemieckie i następuje podział spornych terenów. W roku 1866 wybucha wojna o przodownictwo w Niemczech. W bitwie pod Sadową 3 lipca 1866 roku Prusy zwyciężają Austrię o od tej pory to one będą przodować w Niemczech.. Powstaje Związek Północnoniemiecki .W roku 1870 Prusy prowokują wybuch wojny francusko-pruskiej .Prusy dzięki dobrej organizacji armii zwyciężają w tej wojnie i zdobywają Paryż . 18 stycznia 1871 roku król Prus Wilhelm I zostaje koronowany na cesarza Rzeszy Niemieckiej. Powstaje Bundesrat  i Reichstag. W marcu 1871 roku jako przejaw społecznego niezadowolenia z działalności rządu wybucha rewolucja zwana  Komuną Paryską na jej czele stoi Jarosław Dąbrowski ,popoczątkowych sukcesach(reformy) Komuna upada. Wojska rządowe zdobywają Paryż