W STRONĘ DEMOKRACJI

W XIX wieku nastąpiło ograniczenie władzy absolutnej poprzez rozszerzenie uprawnień politycznych dla całego społeczeństwa. Powstają nowe ideologie. Robotnicy organizują się i tworzą partie polityczne. powstaje I i II Międzynarodówka.

 Głoszone hasła rewolucji robotniczej nie znajdują jednak poparcia wśród wszystkich robotników.. Czartyści chcą walczyć o poprawę sytuacji robotników za pomocą środków legalnych.
Anarchiści widzą zagrożenie dla ludzkości ze strony państwa i chcą je likwidować.Powstają nowe ideologie -Chrześcijańska demokracja , nacjonalizm i syjonizm. kobiety walczą o równouprawnienie nie tylko ekonomiczne ale i polityczne.