POLACY PO POWSTANIU STYCZNIOWYM

Po upadku Powstania Styczniowego Polaków dosięgły liczne restrykcje m. in. kary dla uczestników Powstania Styczniowego i inne. W zaborze Pruskim Niemcy rozpoczęły germanizację.

 W obu zaborach do szkół i urzędów wprowadzono języki zaborców. Najlepsza sytuacja była w Galicji. Mieszkańcy cieszyli się szeroką autonomią. Posiadali przedstawicielstwo we władzach w Wiedniu. Część społeczeństwa polskiego reprezentowała postawę lojalną wobec zaborców. Inni uważali, że najpierw Polska powinna się rozwinąć gospodarczo, a później walczyć o niepodległość. W Królestwie Polskim najlepiej rozwijały się okręgi przemysłowe, np. warszawski, łódzki i częstochowsko-sosnowiecki. W zaborze Pruskim obok rolnictwa rozwijał się przemysł wspierający rolnictwo. W Galicji rozwijał się przemysł naftowy