ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU-powtórzenie

Odpowiedz na pytania zawarte w prezentacji.